نتایج داوری مسابقات ملی-دانشجویی زیست محیطی
شرکت کنندگان محترم بدین وسیله به استحضار می رساند، در این دوره مسابقات پس از امتیازدهی آثار توسط داوران محترم، امتیازات جمع بندی و میانگین گیری شده است و تصمیم هیات داوران بر آن شد که رتبه های برتر در هر محور مطابق با شرایط زیر اعلام گردند (امتیازات از 100 می باشد):
• رتبه اول: کسب حداقل 90 امتیاز پس از میانگین گیری
• رتبه دوم: کسب حداقل 80 امتیاز پس از میانگین گیری
• رتبه سوم: کسب حداقل 70 امتیاز پس از میانگین گیری
لیکن با توجه به اینکه آثار ارسالی حائز شرایط فوق نبودند، داوران آثار زیر را به عنوان برگزیده منتخب اعلام نمودند که به رسم یادبود جوایزی تقدیم حضور ایشان می گردد:
ضمنا کلیه برگزیدگان شماره حساب (بانک شهر و یا سایر بانک ها به همراه شماره شبا)،نام ،نام خانوادگی،کد ملی و شماره تماس خود را به ایمیل cari-contest@khi.ac.ir ارسال نمایند.

محور عکاسی



نام و نام خانوادگی: حسین جدیری اکبری فام




نام و نام خانوادگی: محبوبه صادقی





نام و نام خانوادگی: سمیه رحمانی


محور کاریکاتور



نانام و نام خانوادگی: مجید جلایق




نام و نام خانوادگی: علی بهرامی




نام و نام خانوادگی: سینا جنت دوست


محور کلیپ کوتاه



نام و نام خانوادگی: رضا شریفی

دریافت اثر

محور پویانمایی



نام و نام خانوادگی اعضای گروه: حسین جدیری اکبری فام، فرج جدیری اکبری فام، زینب جدیری اکبری فام

دریافت اثر