داوري مسابقه:

در راستاي برگزراي مسابقه، شرايط داوري اثر به شرح زير مي باشد:

·        شركت كننده موظف به رعايت كليه مقررات مالكيت معنوي است.

·        آثار ارسالی نباید قبلا در مسابقه دیگری برگزیده شده باشد.

·         محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

·         به همراه اثر ارسالي بايد تعهدنامه مالكيت اثر (موجود در سايت مسابقه) تكميل و ارسال گردد.

·        شركت كننده هنگام ارسال اثر، موظف به ارسال اسكن گواهي اشتغال به تحصيل خود است.

·        فرمت آثار ارسالي براي تصاوير  .jpeg، .gif و .png باشد.

·        فرمت آثار ارسالي براي پويانمايي .avi  و.mp4  باشد.

 داوري مسابقه:

داوري بر اساس ميزان پيام­رساني اثر، كيفيت اثر (و متحرك­سازي در پويانمايي) صورت مي­گيرد. اثرات برتر براساس امتياز داوران انتخاب مي­گردد. تيم داوري از افراد زير تشكيل خواهد شد:

·        افراد خبره در زمينه گرافيك كامپيوتري

·        اساتيد دانشگاه

·        مهندسين سازمان محيط زيست

·        شهرداري مشهد

·         عكاسان حرفه­اي