داوري مسابقه:

در راستاي برگزراي مسابقه، شرايط داوري اثر به شرح زير مي باشد:

·        شركت كننده موظف به رعايت كليه مقررات مالكيت معنوي است.

·        آثار ارسالی نباید قبلا در مسابقه دیگری برگزیده شده باشد.

·         محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

·         به همراه اثر ارسالي بايد تعهدنامه مالكيت اثر (موجود در سايت مسابقه) تكميل و ارسال گردد.

·        شركت كننده هنگام ارسال اثر، موظف به ارسال اسكن گواهي اشتغال به تحصيل خود است.

·        فرمت آثار ارسالي براي تصاوير  .jpeg، .gif و .png باشد.

·        فرمت آثار ارسالي براي پويانمايي .avi  و.mp4  باشد.

 داوري مسابقه:

داوري بر اساس ميزان پيام­رساني اثر، كيفيت اثر (و متحرك­سازي در پويانمايي) صورت مي­گيرد. اثرات برتر براساس امتياز داوران انتخاب مي­گردد. تيم داوري از افراد زير تشكيل خواهد شد:

·        افراد خبره در زمينه گرافيك كامپيوتري

·        اساتيد دانشگاه

·        مهندسين سازمان محيط زيست

·        شهرداري مشهد

·         عكاسان حرفه اي

اساتید و داوران

1. آقای صمد قربان زاده
2. آقای مهرداد آزاد
3. آقای علیرضا فتحی نجفی
4. آقای محمد زائرنیا
5. آقای علیرضا اکبرزاده
6. آقای محمد جواد صفاران
7. خانم لاله معصومیان
8. دکتر مجید حیدری
9. خانم سحر پکوک
10. خانم بیتا افخمی گلی
11. آقای علیرضا کریمی
12. آقای عباس گودرزی
13. دکتر نیلوفر شادمهری
14. دکتر علیرضا باوندیان
15. آقای امیراقبال حیدرپور
16. آقای امین برازنده شیروان
17. آقای محمد مهدی توکلی
18. دکتر آزاده یوسفی
19. دکتر لاله خرازیان
20. آقای منصور حیدری
21. آقای محمد تقی عالمی